Skolval

Skolvalet

Skolvalet börjar i januari. Kommunen skickar ut information till er vårdnadshavare när perioden startar. Där kommer det att finnas instruktioner hur du som vårdnadshavade ska gå till väga. Vårdnadshavare söker skola i e-tjänsten Mitt skolval. Länken aktiveras när skolvalsperioden startar.

I april är skolvalet klart och vi på skolan får då veta vilka elever som är placerade hos oss. Därefter skickar vi ut ett välkomstbrev till vårdnadshavare med mer information kring besöksdagar, informationsmöten och skolstart.

Läs mer om skolvalet på kommunens hemsida.

Uppdaterad: