Ordningsregler

Jumkils skolas Ordningsregler (PDF, 116 KB) och Trivselregler (PDF, 36 KB) som eleverna är med och utformar varje terminsstart.

Uppdaterad: