Speciallärare

På Jumkils skola arbetar Anna Lööw som speciallärare. Anna är utbildad speciallärare med inriktning mot läs- skriv-, och språksvårigheter.

Specialundervisningen sker tillsammans med övriga lärare och syftar till att elever i behov av särskilt stöd får så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

För att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd har Jumkils skola ett systematiskt screeningarbete på gruppnivå. Specialläraren deltar tillsammans med klasslärarna i analysen av dessa screeningar. Specialläraren gör även kompletterande tester vid behov.

Följande insatser bidrar speciallärare med:

  • Att tillföra fördjupad specialpedagogiskt kunnande till lärarna i syfte att tillgängliggöra undervisningen för alla elever.
  • Stöd till elev/elever i helklass, mindre grupp eller enskilt.
Uppdaterad: