Verksamheter & årskurser

Jumkils skola har i dag drygt 60 elever och är organiserad på följande sätt

Åk F-1  Lärare Annette Schultz
Åk 2-3  Lärare Jacqueline Andrae
Åk 4-5  Lärare Maria Ekholm Eriksson

1 november 2016