Skolkurator

Jag heter Pia Österman och arbetar som kurator på Jumkil och Bälinge skola. 

Till största del sker mitt arbete i elevhälsoteamet, i nära samarbete med biträdande rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagoger.

Jag ingår även som en del i KiVa - teamet.

Jag arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande på organisations- grupp- och individnivå.

Jag finns tillgänglig måndag till fredag för att barnen ska må så bra som möjligt.

Ni är välkomna att kontakta mig via telefon eller mail.

Med vänliga hälsningar
Pia Österman

 

Kontaktuppgifter 

Pia Österman   pia.osterman@uppsala.se    072-598 74 99    

Uppdaterad: