Skolsköterska

Jag heter Ingmarie Sunnert-Ramström och arbetar som skolsköterska för Bälinge och Jumkils skola.

Mina arbetstider är: Mån-tors kl. 08.00-16.30.

Du kan nå mig på telefon 0730-635439 och via e-post på mailadress:
ingmarie.sunnert-ramstrom@uppsala.se

Min mottagning finns på kortsidan mot idrottshallen på Bälinge skola.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavande är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar till sjukvården vid behov. 
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysik aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och första året på gymnasiet.

Skolhälsovårdens samarbetspartners utanför skolan är bl.a.

Akutmottagningen Barnsjukhuset 018/611 58 37

Barnspecialistmottagningen Samariterhemmet 018/6118931/34

Socialtjänstens Råd och stöd 018/727 16 42

Bup (barn och ungdomspsykiatrin)

Vits teamet, Kungsgärdet

Andra länkar som kan vara bra att veta om:

Uppdaterad: