Skolsköterska

Ulrica Björklund heter jag och är skolsköterska för Jumkils skola. Jag finns oftast på plats på fredagar.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavande är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar till sjukvården vid behov. 
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysik aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och första året på gymnasiet.

 

Skolsköterska

Ulrika Björklund
Uppdaterad: