Skolskjutsinformation

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till dess eleven stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar även för att elev kommer i tid till morgonskjutsen till skolan. Om elev missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skolans slut skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts. 

När det är vinter och det kan bli problem med vinterväglag. 
Du kan själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland på morgonen för att få den senaste trafikinformationen. Där får Du till exempel information om bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur. Även på Upplands Lokaltrafiks hemsida kan man söka information.

Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd och du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta ditt barn vid skoldagens slut. Kontakta skolan eller Upplands lokaltrafik för information om när skolskjutsarna kan återupptas.

Skolskjuts/Taxi:
Där kan man söka skolskjuts t.ex. för växelvis boende, funktionsnedsättning, resor annan kommun, trafiksäkerhetsssynpunkt, skolskjuts till annan skola än den som ligger närmast. För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår. Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättning med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Skolskjuts utifrån uppfyllt avstånd behöver vårdnadshavare inte ansöka om.

Busskort:

Skolan beställer inga busskort utan dessa kommer att skickas hem automatiskt till eleverna ca 1 vecka innan skolstart. När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida.

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

Vi vill hänvisa till Uppsala kommuns hemsida när det gäller kontakt med det försäkringsbolag som eleverna är försäkrade genom.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

Uppdaterad: