Skolan

Skolan har ljusa och ändamålsenliga lokaler och varje klassrum är utformat för att främja den tillgängliga lärmiljön. Jumkils skola satsar mycket på det förebyggande arbetet och är en del av både KiVa - och Trivselprogrammet. Vi tillämpar det kooperativa lärandet som är ett förhållningssätt där eleverna tränas i sociala färdigheter och där lärandet sker i samspel med varandra.

I skolan arbetar Carola Alm (F), Sara Himmelsköld (1) Susanna Tahvanainen (2), Pernilla Kjellin (3) och Maria Eriksson Ekholm (4-5). Sussie Lundevall, Susanne Löfstrand, Alex Neumann och Alma Westerström är resurser under skoldagen, sedan finns de på fritids.

Carola Alm (F-2) och Pernilla Kjellin (3-5) har idrott och hälsa i idrottshallen som ligger invid skolan. Mattias Gonzalez har träslöjd i en sal samma byggnad som idrotten. Susanne Wåhlin har textilslöjd i en slöjdsal i skolbyggnaden. Musikläraren Niklas Hildeberg har musik med år 1-5.

Uppdaterad: