Skolan

Skolan har ljusa och ändamålsenliga lokaler och varje klassrum är utformat för att främja den tillgängliga lärmiljön. Jumkils skola satsar mycket på det förebyggande arbetet och är en del av både KiVa - och Trivselprogrammet. Vi tillämpar det kooperativa lärandet som är ett förhållningssätt där eleverna tränas i sociala färdigheter och där lärandet sker i samspel med varandra.

I skolan arbetar Carola Alm (F), Matilda Sahlin (1), Katarina Ehn (2-3) och Maria Eriksson Ekholm (4-5). Pernilla Kjellin stöttar upp i klasserna som lärare och som speciallärare, men hon arbetar även som administratör. Sussie Lundevall, Susanne Löfstrand, Frida Lundin Frank och Jens Wikström är resurser under skoldagen. Där Sussie och Jens arbetar med värdegrunden i alla klasser.                 

Jens Wikström har idrott och hälsa i idrottshallen som ligger invid skolan och Mattias Gonzalez har träslöjd i en sal samma byggnad. Susanne Wåhlin har textilslöjd i en slöjdsal i skolbyggnaden. Musikläraren Carolina Olsson har musik med år 1-5.

Uppdaterad: