Skolan

Skolan har ljusa och ändamålsenliga lokaler och varje klassrum är utformat för att främja den tillgängliga lärmiljön. Jumkils skola satsar mycket på det förebyggande arbetet och är en del av både KiVa - och Trivselprogrammet. Vi tillämpar det kooperativa lärandet som är ett förhållningssätt där eleverna tränas i sociala färdigheter och där lärandet sker i samspel med varandra.

I skolan arbetar Matilda Sahlin (F-1), Johanna Söderberg (2-3) och Maria Eriksson Ekholm (4-5). Pernilla Kjellin stöttar upp i klasserna som lärare och speciallärare, men arbetar även som administratör. Sussie Lundevall, Susanne Löfstrand och Sara Carlsson Kravik arbetar som resurser under skoldagen. Där Sussie arbetar med värdegrunden i alla klasser.

 

Uppdaterad: