Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är skolformen obligatorisk och det innebär att det är skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I förskoleklass på Jumkils skola arbetar vi första tiden på höstterminen att bygga en trygg grupp.
Det gör vi bl.a genom att:
-lära oss varandras namn
-leka tillsammans 
-samarbeta

Under läsåret lär vi oss bokstäverna, leker med språket och arbetar med grunderna i matematiken på flera olika sätt. I förskoleklassen använder vi även olika kreativa utrycksformer genom musik, bild och slöjd.

Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Förskoleklassen har också en egen del: del 3 med syfte och centralt innehåll.
Läs mer om läroplanen för förskoleklassen på skolverkets hemsida.
Uppdaterad: