Kontakt

Rektor

Jenny Westergren

Bitr. rektor

Cecilia Sundman

Skoladministratör

Claes Söderström

Lärare

Annette Schultz

Lärare

Maria Eriksson Ekholm

Lärare

Pernilla Kjellin

Idrottslärare

Marc Kjellqvist

Trä- och metallslöjdslärare

Mattias Gonzalez

Textilslöjdslärare

Åsa Friis

Musiklärare

Carolina Olsson

Speciallärare

Ingela Lund

Speciallärare

Ullis Rahlgård Jansson

Kurator

Josefin Sköld

Kurator

Linn Jonsson

Psykolog

Christian Haussner

Skolsköterska

Ingmarie Ramström

Fritids

Lilla Regnbågen

Fritids

Stora Regnbågen

Barnskötare

"Sussie" Lundevall

Barnskötare

Susanne Löfstrand

Morgonfritidsansvarig

Gudrun Hjort
28 oktober 2014