Kontakt

Jumkils skolas personalrum: 018-727 41 96 mobilnr: 072-593 28 39

Fritidshemmet: 018-727 41 93 mobilnr: 072-593 28 36Rektor

Ulrika Hållinggård

Biträdande Rektor

Anna-Kari Palm

Skoladministratör

Marko Palosaari

Skolsköterska

Ulrica Björklund

Psykolog

Susanna Bodingh

Kurator

Sofia Johansson

Speciallärare

Anna Lööw

Lärare Förskoleklass

Robin Hagström

Lärare årskurs 1

Elin Ulmgren

Lärare årskurs 2

Lina Cumlin

Lärare årskurs 3

Pernilla Kjellin

Lärare årskurs 4 och 5

Maria Eriksson Ekholm

Lärare Musik

Niklas Hildeberg

Trä- och metallslöjdslärare

Mattias Gonzalez

Textilslöjdslärare

Susanne Wåhlin

Fritidshemsassistent

"Sussie" Lundevall

Fritidshemsassistent

Susanne Löfstrand

Fritidshemsassistent

Alex Neumann

Fritidshemsassistent

Alma Westerström

Lärare Musik

Carolina Arvinder (Föräldraledig)

Fritidshemsassistent

Frida Lundin Frank (Föräldraledig)

Lärare

Matilda Sahlin (Föräldraledig)
Uppdaterad: