Kontakt

Jumkils skolas personalrum: 018-727 41 96    mobilnr: 072-593 28 39
Jumkils fritids: 018-727 41 93      mobilnr: 072-593 28 36

Rektor

Ulrika Hållinggård

Tillförordnade Bitr. rektor

Ullis Rahlgård Jansson

Skoladministratör

Claes Söderström

Lärare

Pernilla Kjellin

Lärare F-1

Carola Alm

Lärare 1

Matilda Sahlin

Lärare 4-5

Maria Eriksson Ekholm

Trä- och metallslöjdslärare

Mattias Gonzalez

Textilslöjdslärare

Susanne Wåhlin

Lärare

Sara Himmelsköld (Föräldraledig)

Idrottslärare/Fritids

Jens Wikström

Musiklärare

Carolina Olsson

Lärare FSK/Fritids

Frida Lundin Frank

Fritidshemsassistent

"Sussie" Lundevall

Fritidshemsassistent

Susanne Löfstrand

Skolsköterska

Ingmarie Ramström

Kurator

Pia Österman

Psykolog

Susanna Bodingh

Lärare 2-3

Katarina Ehn
Uppdaterad: