Skolpsykolog

Mitt namn är Susanna Bodingh och jag arbetar som psykolog på Jumkil- och Bälinge skola. I mitt arbete som skolpsykolog bidrar jag med psykologisk kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande både på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet består bland annat av individuella stödkontakter till elever, föräldrasamtal och psykologiska bedömningar. Jag arbetar även med handledning och konsultation till skolans personal i syfte att främja inlärning och utveckling för alla elever.

Till största del sker mitt arbete i elevhälsoteamet, i nära samarbete med biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Jag ingår även som en del i KiVa-teamet. Som skolpsykolog arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler o c har tystnadsplikt.

Jag finns tillgänglig måndag till fredag och ni är välkomna att kontakta mig via telefon eller mail!

 

Vänliga hälsningar

Susanna Bodingh

susanna bodingh@uppsala.se   tel; 076-698 06 32

Uppdaterad: