SkolpsykologMitt namn är Christian Haussner och jag arbetar som skolpsykolog på Bälinge och Jumkils skola. 
Jag finns på skolan tisdagar och torsdagar och är anträffbar per telefon och mail.
I mina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med pedagoger och övrig elevhälsopersonal bidra till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa.
Som skolpsykolog har jag en viktig roll i att tillföra skolpersonal, elever och vårdnadshavare psykologisk insikt samt att ge kunskap om olika faktorer och orsaker som kan påverka elevers hälsa och utveckling.
På en mer övergripande nivå kan jag erbjuda konsultation, handledning och fortbildning till skolans personal.
På individnivå hjälper jag till med att tidigt uppmärksamma och vid behov utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa hos elever.
Jag erbjuder även klargörande och stödjande samtal till pedagoger, elever och vårdnadshavare.
Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.


Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail christian.haussner@uppsala.se tel; 0708 248488

18 oktober 2016