Skolpsykolog

Mitt namn är Susanna Bodingh och jag arbetar som psykolog på Jumkil- och Bälinge skola. I mitt arbete som skolpsykolog bidrar jag med psykologisk kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande både på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet består bland annat av individuella stödkontakter till elever, föräldrasamtal och psykologiska bedömningar. Jag arbetar även med handledning och konsultation till skolans personal i syfte att främja inlärning och utveckling för alla elever.

Till största del sker mitt arbete i elevhälsoteamet, i nära samarbete med biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Jag ingår även som en del i KiVa-teamet. Som skolpsykolog arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

Jag finns tillgänglig måndag till fredag och ni är välkomna att kontakta mig via telefon eller mail!

 

Vänliga hälsningar

Susanna Bodingh

 

Skolpsykolog

Susanna Bodingh
Uppdaterad: