Skolpsykolog

Mitt namn är  Susanna Bodingh och jag arbetar som skolpsykolog på Bälinge och Jumkils skola. 


Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail

susanna bodingh@uppsala.se   tel; 0708-24 84 88

18 oktober 2016