Idrott och Hälsa

Jens Wikström är idrottslärare på Jumkils skola.

Idrott och hälsa är ett viktigt ämne för eleverna. Vi har schemalagda idrottslektioner i alla årskurser, från förskoleklass till år 5. Skolan har tillgång till en idrottshall och stora ytor utomhus. Detta skapar förutsättningar för varierad undervisning i ämnet.

 

Uppdaterad: