Värdegrund

HÄLSAT
Hänsyn, ärlighet, likavärde, samarbete, ansvar, trygghet.

I handens fem fingrar ryms orden hänsyn, ärlighet, likavärde, samarbete, ansvar och trygghet. I mitten av handen finner du tryggheten.

Det viktigaste värdgrundsarbetet sker i vardagen med eleverna. På Jumkil skola ska man ha HÄLSAT varje dag. Arbetet med attityder och värderingar ska ha en självklar plats i skolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Värdegrund