Förskoleklass till hösten.

Nu är det snart dags för nytt läsår och nya elever till förskoleklassen. Karuselldagen är den 1 juni mellan 9-10.30. Föräldramöte är 31 maj k 17.00-18.30.

Den 1 juni är det karuselldag och besök mellan kl 9.00-10.30 på Jumkil skola. Alla nya elever är välkomna att hälsa på sin skola för att träffa sin lärare till hösten samt besöka lokalerna. De barn som går i förskolan i Jumkil har påbörjat ett samarbete för att underlätta övergångar som kommer börja under maj och fortsätta utecklas under nästa läsår. Den 31 maj är det föräldrarmöte för blivande förskoleklasselevers vårdnadshavare mellan 17.00-18.30. Där berättar vi hur skolan arbetar och hur vi tänker kring utbildningen i förskoleklassen. 

3 maj 2023