Trivselprogrammet

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Trivselprogrammet används av fler än 1000 skolor och når i dag ut till 300 000 barn och ungdomar och 30 000 lärare. Trivselprogrammet har som mål att främja ökad aktivitet och mer varierad lek och aktivitet på rasterna, att eleverna ska ges möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och få nya vänner, att reducera konflikter bland elever samt främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt för att på så sätt förbättra och förändra förhållningssättet mellan elever.

För Trivselprogrammet är ökad aktivitet och social inkludering på rasten det viktigaste. Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel. Bättre sammanhållning och färre konflikter mellan elever. För att bli trivselledare måste elven visa att han eller hon är vänlig och respektfull mot alla andra elever. Trivselledarens uppgifter består av att arrangera rastaktiviteter och se till att elever inte är ensamma.

Jumkil och Bälinge skola är första skolan i Uppsala län som använder oss av det här programmet.

30 januari 2017