Välkommen till förskoleklassen

Nu är det dags att välja skola till hösten. Vi vill ge er en kort presentation av förskoleklassen på Jumkil skola.

Jumkil skola är en nybyggd skola från 2018. 

På skolan arbetar vi i mindre grupper och har tillgång till idrottshall i anslutning till skolan. Första året i skolan är det fokus på lustfyllt lärande genom lek. Vi arbetar främst med matematik och svenska. I förskoleklassen arbetar en förskollärare samt 2 resurser som är kopplade till klassen utifrån antal elever. 

Mycket av första terminen på skolan handlar om att vara i ett skolsammanhang och att lära sig skolans regler och rutiner. Att alla elever ska känna sig trygga och att de ska få kunskaper som de har med sig i sitt fortsatt lärande. 

Ni är hjärligt välkomna att komma och hälsa på i förskleklassen om ni är nyfika på hur vi arbetar och hur skolan ser ut. 

Vi hoppas att vi ses i höst. 

13 januari 2023