Skolrådet

Under läsåren 2016-2018 är Jumkils skolråd tillsammans med Bälinges skolråd.

1 november 2016