Evakueringsinformation

Här kommer information om skolans evakuering läggas ut kontinuerligt.

Förslag till beslut om evakuering till Bälinge skola hösten 2016

Jumkil skola ska byggas om och kommer att evakueras till hösten 2016. Grundskolechef Lars Romanus har tagit fram ett förslag till beslut där eleverna på Jumkil skola evakueras till Bälinge skola.

För att göra evakueringen möjlig föreslås åk 6 göra ett skolval till hösten 2016. Detta för att säkerställa att eleverna får rätt till de ämnen som är definierade i timplanen. Information om skolval skickas till vårdnadshavares adress 15 januari.

Lars Romanus, chef för kommunal grundskola fattar beslut om förslaget den 14 december. Har du frågor eller synpunkter på förslaget vänder du dig i första hand till berörd rektor.

Motivering till förslaget

Flytt av verksamheten till Bälinge skola säkerställer att vi uppfyller de krav som ställs enligt skollag och läroplaner. I Bälinge skola erbjuds 3 undervisningssalar samt specialsalar för slöjd, musik och idrott. Det finns möjlighet att använda kompetens i praktisk estetiska ämnen. På Bälinge skola finns en fritidsverksamhet.  Evakuering till Bälinge möjliggör att ha en samanhållen verksamhet F-5 vilket underlättar återflytt.

Förslaget gör att det finns tillgång till en större personalgrupp som minskar sårbarhet och ökar det kollegiala utbytet. Möjlighet finns att samordna tjänster  i praktiska estetiska ämnen. Då hela verksamheten F-5 kan flyttas över till Bälinge minskar risken för ensamarbete på annan lokal. Flytt tillbaka möjliggörs genom att personalgrupperna fortfarande är knutna anställningsmässigt till sina respektive enheter.                                             

På Bälinge skola finns elever i samma ålder vilket ökar möjligheterna att skapa nya kontakter. Eleverna kommer att erbjudas skolskjuts till och från skolan samt fritidshem. Personal väntas följa med som tryggar kontinuitet.           

De kostnader som uppkommer ligger främst i förlängda bussturer och taxi motsvarande ca 750 kkr. Samordningsfördelar med personal på Bälinge skola kan minska vissa kostnader. 

23 november 2015