Stänga av väg

Stänga av väg 631

Den 26 november kommer väg 631 stängas av för att byta en vägtrumma. Vägen kommer ledas om via 636, 272 och 637. Den kommer vara totalavstängd ca 1 km väster om Åloppe och 4,3 km från korsning 638/631 mot Åloppe. Arbetet beräknas hålla på måndag och tisdag.

14 november 2018