Skolstart

Skolstart måndag 20/8 kl. 08.30.

Välkomna till Jumkils nya skola läsåret 2018-2019.

Skolstart på gården 08.30.

16 augusti 2018