Skolstart

Skolstart måndag 20/8 kl. 08.30.

Välkomna tillbaka till Jumkils nya skola och ett nytt läsår.

Skolstart på skolgården måndag 20/8 kl.08.30.

16 augusti 2018