Skolstart

Skolstart måndag 20/8 kl. 08.30.

Jumkils skola hälsar alla välkomna tillbaka till läsåret 2018-2019.

Skolstart måndag 20/8 kl. 08.30.

8 augusti 2017