Skolstart

Skolstart Måndag 20/8 kl. 08.30.

Välkomna tillbaka till Jumkils skola och ett nytt läsår.

Skolstart på skolgården Måndag 20/8 kl. 08.30.

16 augusti 2018