Förslag till beslut om evakuering till Bälinge skola

Jumkil skola ska byggas om och kommer att evakueras till hösten 2016. Grundskolechef Lars Romanus har tagit fram ett förslag till beslut där eleverna på Jumkil skola evakueras till Bälinge skola. 

För att göra evakueringen möjlig föreslås åk 6 göra ett skolval till hösten 2016. Detta för att säkerställa att eleverna får rätt till de ämnen som är definierade i timplanen. Information om skolval skickas till vårdnadshavares adress 15 januari.

Lars Romanus, chef för kommunal grundskola fattar beslut om förslaget den 14 december. Har du frågor eller synpunkter på förslaget vänder du dig i första hand till berörd rektor.

23 november 2015